Adatszolgáltatás

A szükséges adatszolgáltatást józan paraszti nyelven fogalmazzuk meg a szabadalmi iroda felé. A műszaki-jogi csűrcsavart bízzuk a szabadalmi ügyvivőkre. Azt tartsuk szem előtt, hogy az egyébként műszaki diplomával is rendelkező szabadalmi ügyvivő minél jobban megértse találmányunkat. Minél részletesebb az adatszolgáltatás, annál jobb szabadalmi leírás készíthető belőle. Szükséges adatszolgáltatás a technika állásának bemutatása, amelynek szabadalomkutatáson kell alapulnia.

Rajz

Ha találmányunk egyáltalán lerajzolható, úgy azt, vagy annak egy változatát le is kell rajzolnunk. A rajzokat A/4-es lapra (lapokra) készítsük. Szükség esetén szabadalmi irodánk segít a rajz elkészítésében, illetve megfelelő szakembert tudunk ajánlani. A rajz a találmány példakénti bemutatására szolgál, maga a védelem tágabb a rajzon ábrázoltnál. Rajzot kell készítenünk találmányunk egészéről, illetve az egyes új részmegoldásairól, ha az egyáltalán ábrázolható. Egy A/4-es lapon több ábra is elhelyezhető, illetve több A/4-es lap felhasználható. A rajz nem gyártási rajz, célja az, hogy szakember megértse segítségével a találmányt. A rajz lehet akár egy kapcsolási elrendezés stilizált “fekete dobozokkal”, vagy szimbólumokkal összeállított rajz. Egy ismert elektromotort például elég szimbolikusan ábrázolni, míg a találmányunk szempontjából új vagy jelentős részeket részletesebben ábrázolunk.

A rajz térbeli (axonometrikus), metszeti vagy más, vonalzó mellett készített vonalas ábra, a műszaki rajzolás szabályai szerint. Az elsőnek elkészített rajzon ne legyen se keret, se méret vagy méretvonal, se felirat. Ezt a szűz rajzot tegyük félre, mert a szabadalmi leírás készítése során ez használható fel a véglegesen beadandó rajzokhoz. A szűz rajzról készítsünk másolatot, amit alaposan dekoráljunk ki megértést segítő nyilakkal, tételszámokkal, felirattal. Ez a rajz a szabadalmi leírást készítőnek segít a találmány megértésében.

Ha fontos alternatív megoldások vannak találmányunkban, akkor egy-két eltérő kiviteli alakot is bemutathatunk.

rajz a szabadalmi leíráshoz

TÉTELJEGYZÉK

1 markolat
2 evőegység
3 szúróelem
4 szár
5 tálca
6 rés
7 vágóél
8 ujjtartó elem
9 íves vég

Leírás

 1. A rajz alapján készítsünk egy kikapcsolt, statikus, “hideg” szerkezeti leírást, ahol a rajz tételszámaira hivatkozva írjuk le az egyes ábrák alapján a találmányt, illetve az egyes szerkezeti elemek egymáshoz kapcsolódását. Ismertessük általánosan is a találmányt, illetve mutassuk be az egyes alternatívákat. Hívjuk fel a figyelmet a nem kötelező alkatrészekre, amelyek elhagyása vagy helyettesítése esetén a találmány még működőképes.
 2. Ezután készítsünk egy működési, dinamikus “meleg” leírást, ahol a szerkezet, eszköz, kapcsolási elrendezés működését, alkalmazását mutatjuk be.
  Eljárási találmány esetén:
  Vegyészeti, gyógyszerészeti, élelmiszeripari stb. eljárások esetén nincs lehetőség rajz készítésére, és az A – B pontokat is máshogy kell megfogalmaznunk.
 3. Írjuk le a találmány összes műveleti lépését és emeljük ki, hogy ezek közül melyek az eljárás elengedhetetlenül szükséges lépései. Jelöljük meg azokat a lépéseket is, amelyek csak a találmány szerinti eljárásban vannak meg. Lehetőleg több példát is hozzunk. Ismertessük a kiindulási állapotot, a műveletek elvégzésének sorrendjét, módját, esetleg egyéb paramétereit (pl. hőfok, nyomás stb.). Az értékeknél, receptúráknál minimum, maximum és az optimális értékeket adjuk meg.
 4. Minden eljáráshoz, receptúrához olyan konklúzió, amely közli az elvégzett műveletek eredményeit az egyes paraméterek, összetevők megváltoztatása milyen következményekkel járt, a variánsok hogyan befolyásolták az eljárás eredményeit és azok alkalmazását.
 • Foglaljuk össze a találmány újdonságát.
 • Írjuk le a találmány célját, és hogy mi volt az az “isteni szikra”, amely segített a feltalálásban.
 • Soroljuk fel a találmány műszaki, gazdasági előnyeit. Itt ne arra hivatkozzunk, hogy Magyarországon még nincs ilyen. A találmánynak világszinten is újnak kell lennie. Az újdonsághoz elég akár egy kis alkatrész, tehát nem az ötletnek, célnak, az egész szerkezetnek kell újnak lennie, hanem egy alkatrésznek, vagy az alkatrészek összekapcsolási módjának.

Az adatszolgáltatásnál, illetve a szabadalmi bejelentésnél a Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) származtatott egységeit kell használni, amely a fiatalok számára talán egyértelmű, idősebbeknek azonban érdemes figyelni rá. Például az erő mértékegysége kilopond helyett a Newton (1 N = 1 mkgs-2). A nyomás mértékegysége nem az atmoszféra, hanem a Pascal (1 Pa = 1Nm-2). A teljesítmény mértékegysége nem a lóerő, hanem a Watt (1 W = J s 1). Néhány közismert mértékegység azonban használható, például fok °, liter, km/h, °C, stb.

gototop home