Biopatent Centrum – biotechnológiai és növényfajta védelmi tanácsadás

A Centrumot azért hoztuk létre, hogy – elsőként az országban – külön figyelmet tudjunk szentelni a biotechnológiai, biológiai, biokémiai, növényfajta védelmi és ezzel rokon találmányok speciális fejlesztési, védelmi követelményeinek.

A külföldi cégek számára – kellő oltalom híján – szabad préda lehet szellemi termékünk. Ha nem akarjuk, hogy fejlesztéseink gyümölcsét más arassa le, akkor ez ellen csak szabadalmaztatással védekezhetünk. Kutatásunk, fejlesztésünk eredménye jelentős érték, az értéket pedig védeni kell! A szabadalmi oltalom is csak akkor tölti be igazán szerepét, ha az olyan profi leíráson alapul, amely megakadályozza az oltalom könnyű megkerülését.

A Centrum vezetője dr. Szarka Ernő nyugdíjas szabadalmi ügyvivő, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (régebben: Magyar Szabadalmi Hivatal) korábbi elnöke, és Biotechnológiai Osztályának vezetője, egykori fejlesztő mérnök. Dr. Szarka Ernő a Szellemi Tulajdon Világszervezet (WIPO) szakértője és számos biológiai, biokémiai, biotechnológiai, növényfajta védelmi találmány szabadalmazhatóságáról írt publikáció szerzője.

Bár a biotechnológiai találmányokra ugyanúgy érvényesek a szabadalmaztatás általános szabályai, van néhány speciális kellék, amelyet a szabadalmi ügyvivőnek adandó adatszolgáltatásnál, illetve a szabadalmi bejelentésnél figyelembe kell venni. Ez a különbség elsősorban abból ered, hogy a biotechnológiai találmányok tárgya, illetve kelléke élő anyag. Ilyen kellék a szabadalmaztatáshoz szükséges mikroorganizmusok letétbe helyezése, amelyet Magyarországon a Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzetközi Gyűjteményében (hivatalos rövidítés szerint NCAIM) kezdeményezhetünk. Ez az intézmény a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának telephelyén (1118 Budapest, Villányi út 29-43.) működik. A letétbe helyezés technikai követelményeiről, díjszabásairól részletek az (1) 305-7322 telefonszámon tudhatók meg. A gyűjtemény kezelőjének internetes honlapja az alábbi címen érhető el:
http://ncaim.etk.szie.hu
Ha a letétbe helyezés a szabadalmi bejelentést követően történik, úgy bejelentési napnak a letétbe helyezés napját fogadja el az SZTNH.

Ügyeljünk arra, hogy publikáció után már maga a szerző sem kaphat szabadalmi oltalmat. A közkinccsé vált megoldást bárki szabadon hasznosíthatja, tehát a feltalálónak egy fillér haszna sem lesz belőle. Ezért a szabadalmi bejelentés előtt ne publikáljunk!

gototop home