Európai szabadalom

Ha az Európai Szabadalmi Egyezmény tagállamaiban óhajtunk szabadalmat, akkor oda közvetlenül vagy a Nemzetközi Szabadalmi Bejelentés (PCT) útján is tehetünk bejelentést. A közvetlen út előnye a gyorsabb oltalom és jogérvényesítési lehetőség.

Az európai szabadalmi eljárás hasonló a magyarországi eljárás menetéhez és az Európai Szabadalmi Hivatal előtt zajlik. Az elbírálás szigorú, az általában szabadalmi ügyvivő által képviselt ügyekben is csak minden negyedik szabadalmi bejelentés kapja meg az oltalmat. A Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft által képviselt ügyekben a megadási arány lényegesen a nemzetközi átlag felett helyezkedik el.

Az így kapott szabadalom az Európai Szabadalom, amelyet a kiválasztott tagállamokban érvényesíttetnünk kell, vagy az érvényesítés új alternatívája az Egységes Európai Szabadalom megkérése. Ez utóbbi lehetőség esetleg 2018-ban nyílik meg. A Brexit miatt ugyanis az egyezmény újratárgyalása várható.

Az Európai Szabadalmi Egyezménynek 38 tagja van, az Európai Unió országain kívül az EFTA országok, mint pl. Norvégia, Svájc, vagy az Unióhoz csatlakozni óhajtók, mint pl. Törökország vagy Szerbia.

Előzetes magyar bejelentést az Európai Szabadalom esetén is lehet tenni, mert általában a magyar leírás rendelkezésre áll, és ha bármi finanszírozási vagy egyéb gondunk van az európai szabadalommal, legalább a magyar bejelentés megmarad. Ettől függetlenül az Európai Szabadalomhoz a magyar bejelentés nem kötelező, mert a megerősítési, érvényesítési szakaszban is visszakanyarodhatunk Magyarországra.

EGYSÉGES EURÓPAI SZABADALOM

2011-ben az Európai Unió országai (Olasz- és Spanyolország kivételével) létrehozták az egységes hatályú európai szabadalmat (unitary patent), amelyet a megerősített együttműködéshez csatlakozott országok vonatkozásában „egy országként” lehet érvényesíteni, megsemmisíteni, átruházni. Az együttműködéshez még nem csatlakozott Horvátország, és kihátrált alóla Lengyelország. Ezen egyezménynek az EU-ból kilépett Nagy-Britannia nem lehet tagja, így újratárgyalás szükséges. A folyamat eredményeként 2013-ban létrehozták az Egységes Szabadalmi Bíróságot. Ehhez Olaszország is csatlakozott, de még ez sem lépett hatályba.

Az egységes európai szabadalom nem önálló szabadalmi bejelentés, hanem a meglevő európai szabadalmon belül érvényesül.

EGYSÉGES SZABADALMI BÍRÓSÁG

Az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESzB) Előkészítő Bizottsága 2015. október 19-én elfogadta a bíróság Eljárási Szabályzatának végleges szövegét. Ez a nemzetközi bíróság, amelyet az európai szabadalmakkal kapcsolatos jogviták eldöntésére hatalmaztak fel, előreláthatólag 2017. január 1-jétől lép majd működésbe. A költségviselésre, valamint a bírósági illetékekre vonatkozó szabályok még változhatnak az ezekkel kapcsolatos tárgyalások eredményétől függően. Az Eljárási Szabályzat formális elfogadására az ESzB Igazgatási Bizottságának döntésével kerül majd sor, miután megkezdték az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló nemzetközi szerződés ideiglenes alkalmazását.

Az eljárási szabályzat az ESzB működésének egyik alapvető fontosságú dokumentuma. Nem csak az ESzB bírójelöltjei, de a szabadalmi ügyekben eljáró jogi képviselők és az eljárásban résztvevő felek számára is komoly jelentőséggel bír. Az Eljárási Szabályzat tervezetének véglegesített változatát az Előkészítő Bizottság jogi munkacsoportja együttműködésben alakította ki a Szövegezési Bizottsággal, amely szabadalmi jogi szakértőkből áll. Ennek folyamán figyelembe vették azokat az észrevételeket is, amelyek a nyilvános konzultáció és meghallgatás során érkeztek be.

Az Eljárási Szabályzat elfogadásáról szóló hír és a véglegesített szöveg az ESzB honlapján érhetők el.

AZ EGYSÉGES EURÓPAI SZABADALOM HATÁSA

Az biztos, hogy a fordítási díjak csökkenni fognak. Ezzel szemben a Magyarországra is kiterjesztett európai szabadalmak száma drasztikusan emelkedni fog. Eddig közel 3000 európai szabadalmat érvényesítettek itthon, ami az európai szabadalmak számának mintegy 4,5%-a. Az európai szabadalom érvénybe lépésével gyakorlatilag minden német szabadalom mellé jár majd ajándékba egy magyar, azaz évente mintegy húszszorosára fog nőni a szabadalmak száma Magyarországon. Ez pedig jelentősen korlátozni fogja a magyar fejlesztők mozgásterét.

Irodánkban több kiváló európai szabadalmi ügyvivő is rendelkezésre áll. Vállaljuk a magyar feltalálók teljeskörű jogi-szakmai képviseletét.

gototop home