Európai Uniós növényfajta-oltalom

A közösségi növényfajta oltalom nem egy nemzet területén, hanem az Európai Unióban ad jogi oltalmat, mintha az Európai Unió egy ország lenne. Az oltalom egyetlen eljárással az Unió (Közösség) valamennyi tagállamában biztosított.

A növényfajta-oltalmat a franciaországi székhelyű Közösségi Növényfajta Hivatal kezeli.

Az irodánk felé adandó adatszolgáltatás nagyon hasonlít a magyar bejelentésnél közöltekkel, ezért az ott leírtak itt is irányadók. Gyümölcs és dísznövényeknél itt kötelezően is elő van írva színes fénykép benyújtása, ezért ebből 3 pld-t kérünk. Legalább egy fénykép készüljön az egész növényről, egy további közeli kép pedig a virágról, gyümölcsről vagy egyéb növényi részről. Hibridek titokként kezelt komponenseit külön rovaton lehet benyújtani, amit a Hivatal bizalmasan kezel.

A növényfajta technikai, kísérleti vizsgálatához, azaz a DUS vizsgálathoz technikai adatlapot kell kitölteni. A vizsgálatot a Hivatal által megbízott hatóság végzi el. A hatóság kiválasztásában szerepet játszik a növényfajta földrajzi eredete, a kérelmező székhelye, valamint a szóba jöhető szervek tapasztalata. Amikor a vizsgálatot végző hatóság kiválasztásra került, a Hivatal felhívja a bejelentőt a növényi anyag szolgáltatására. A Hivatal határozza meg a minta típusát, mennyiségét, minőségét, valamint azt a helyet, ahová a mintát el kell juttatni. A kívánt minta beszolgáltatásának elmulasztása a bejelentés elutasítását eredményezi. A bejelentő minden egyes növekedési időszak végén közbenső jelentést, a vizsgálat lezárását követően pedig zárójelentést kap. A közléstől számított 2 hónapon belül a bejelentőnek lehetősége van az egyes jelentésekre vonatkozó észrevételei megtételére.

Ha magyar elsőbbséggel igényeltük a Közösségi Növényfajta-oltalmat, úgy az OMMI jelentését elfogadja a Hivatal. Elsőbbség egy évig vehető igénybe.

A Közösségi Növényfajta Hivatal az SZTNH-hoz hasonló vizsgálatot végez. A közzététel, illetve a megadás után harmadik személy felszólalhat az oltalom ellen. A felszólalási eljárás hasonló az Európai Szabadalmaknál leírtakhoz. Fajtaelnevezés ellen a közzétételtől számított 3 hónapon belül lehet felszólalni. Esetleges elutasítás esetén a Fellebbviteli Tanácshoz fordulhatunk. A Fellebbviteli Tanács negatív döntése esetén az EK Bírósághoz fordulhatunk. Ha külföldön is oltalmat óhajtunk szerezni, lényegesen gazdaságosabb a Közösségi Növényfajta-oltalom, mely hozzávetőleg csupán négyszer költségesebb a magyar oltalomnál.

gototop home