Nemzetközi szabadalom – PCT

A PCT nemzetközi szabadalmi bejelentés előnyei

  • egy nyelven indul, magyar szabadalmi ügyvivői képviselet,
  • viszonylag kedvező megindítási költség,
  • szükség esetén bármikor abbahagyható,
  • mintegy 150 országra biztosítja a bejelentési napot,
  • időben szétválasztja a bejelentési napot és a nagyobb költségek jelentkezését,
  • a tényleges országokat csak 2,5 év múlva kell kiválasztani, EU országokat még később,
  • 2,5 év alatt eldönthető, hogy piaci szempontból melyik országokban legyen tényleges bejelentés,
  • bejelentés után a találmány megvalósítható, értékesíthető,
  • 2,5 év alatt a találmány kitermelheti védelmi költségeit,
  • a nemzetközi kutatási jelentés viszonylag gyorsan megérkezik, amely segít a találmány értékesítésében, és eligazít, hogy jók-e a szabadalom megadásának esélyei

PCT (Patent Cooperation Treaty) szabadalmi bejelentés a leggyakoribb külföldi bejelentési forma. Közös nemzetközi szakaszból, majd országonkénti, nemzeti fázisból áll. A közös nemzetközi szakasz elején a PCT hatóság nemzetközi újdonságkutatást végeztet, amelynek jelentését megküldik. A nemzetközi szabadalom (PCT )legnagyobb előnye, hogy a drága nemzeti szakaszokat csak jóval később kell megkezdeni (a bejelentési nap ugyanakkor már megvan), így elég idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a piaci visszajelzések alapján válasszuk ki a megfelelő országok listáját, továbbá a PCT eljárás költségeit nem a fejlesztési szakaszban kell megelőlegezzük, hanem addigra maga a találmány is kitermelheti.

Akkor érdemes PCT szabadalmi bejelentést tenni, ha az EU-n kívül még van néhány olyan ország, amelyben oltalmat szeretnénk, például USA, Kína, Oroszország stb. Ha magyar bejelentést is tett, akkor annak elsőbbségével csak 12 hónapon belül tehető nemzetközi/külföldi bejelentés, ehhez az instrukciót 10-11 hónapon belül ki kell adni. Azonban ez az időszak már a 2,5 éves időszakot csökkenti.

A PCT nemzetközi szakasza két részből tevődik össze: 1./ PCT I. a nemzetközi kutatási szakasz, amely a PCT bejelentés benyújtásával automatikusan megindul, és a 2./ fakultatív PCT II. nemzetközi elővizsgálati szakasz, ez utóbbival általában nem szükséges élni.

A PCT bejelentést a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) felé kell benyújtani. Magyar felek részére a kutatást a müncheni központú Európai Szabadalmi Hivatal, mint nemzetközi kutatási hatóság végzi. A nemzetközi kutatási jelentés (International Search Report) általában 7-8 hónap alatt érkezik meg. A PCT II. szakaszt akkor érdemes kezdeményezni, ha újdonságrontó iratokat tártak fel, a szabadalmi leírás és az igénypontsorozat módosításával azonban megvédhető a találmány újdonsága, illetve a feltalálói tevékenység.

A PCT nemzeti szakaszokat az elsőbbségi naptól számított 30 hónapon belül, egyes országoknál, illetve az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) előtt 31 hónapon belül kell kezdeményezni. A jelzett határideig mind a bejelentési illetékeknek, mind az adott országbeli nyelven benyújtott fordításoknak általában be kell érkeznie az adott külföldi hivatalba, ezért jobb, ha határidőnek a 29 hónapot jegyezzük meg. Eddig az időpontig feltétlen adjunk megbízást szabadalmi irodánknak, mert különben elúszik a szabadalmunk, vagy jobb esetben csak többletköltségekkel tudjuk bejelentetni.

A nemzeti szakaszok hasonlóan zajlanak egy új bejelentéshez. Külföldi ügyvivőnek kell képviselnie minket, és az adott ország nyelvén kell a bejelentést kérni. Kérelmezni kell a magyar elsőbbség elfogadását is. A bejelentési napunk azonban fix, és azonos a PCT bejelentés napjával. A nemzeti szakaszok ügyintézéséről a Pintz és Társai gondoskodik, így az ügyfelek továbbra is magyar számlát és magyar nyelvű eligazítást kapnak, egyetlen országba sem kell kiutazni emiatt.

Amennyiben PCT nemzeti fázis keretében igénylünk európai szabadalmat (EP), akkor – sikeres kutatási jelentés vagy elővizsgálat után – könnyebb dolgunk van az Európai Szabadalmi Hivatal előtt. Egyrészt az eljárást magyar ügyvivő is képviselheti, másrészt az Európai Szabadalmi Hivatal elfogadja saját kutatását, így csupán a kettős szabadalom elkerülése céljából ellenőrzi, hogy nincs-e korábbi, hasonló – a kutatáskor még nem nyilvánosságra jutott – bejelentésük. Az eljárás vége azonos az Európai Szabadalmi Hivatal előtti normál eljárással. Az európai szabadalom olyan régiós szabadalom, amely csak akkor érvényes, ha legalább egy országban (az egyezményhez tartozó tagállamban) érvényesíttetve van az oltalom. Természetesen a szabadalom is csak abban a konkrét országban lesz érvényes. A bejelentésnél még gyakorlatilag nem kell megjelölni az egyes országokat, azokat elég megadás után kiválasztani.

Ha csupán az Európai Szabadalmi Egyezményhez tartozó országokban akarunk oltalmat szerezni, legegyszerűbb a közvetlen európai bejelentés. Előzetes magyar bejelentést itt is érdemes tenni, mert általában a magyar leírás rendelkezésre áll, és ha bármi finanszírozási vagy egyéb gondunk van az európai szabadalommal, legalább a magyar bejelentés megmarad. De a magyar bejelentés nem kötelező, mert a megerősítési, érvényesítési szakaszban is visszakanyarodhatunk Magyarországra.

Az Európai Szabadalmi Egyezményhez tartozó országok: Ausztria (AT), Belgium (BE), Bulgária (BG), Ciprus (CY), Csehország (CZ), Dánia , DK), Észtország (EE), Finnország (FI), Franciaország (FR), Görögország (GR), Hollandia (NL), Írország (IE), Lengyelország (PL), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Monaco (MC), Nagy Britannia (GB), Németország (DE), Olaszország (IT), Portugália (PT), Románia (RO), Spanyolország (ES), Svájc (CH), Svédország (SE), Szlovákia (SK), Szlovénia (SI), Törökország (TR). Utólag csatlakoztak: Albánia (AL), Horvátország (HR), Lettország (LV), Litvánia (LT), Macedónia (MK), Szerbia (RS), San Marino (SM).

Pusztán nemzeti szabadalmi bejelentés ajánlható, ha például Tajvanon szeretnénk oltalmat, mert Tajvan nem tagja az egyezménynek, ahogy Argentína sem. Ugyancsak nemzeti út ajánlható, ha az USA-ban szeretnénk üzleti eljárást (business method) vagy szoftvert védeni. Az USA-ban történő szabadalmi bejelentés elsőbbsége megalapozható egy – lényegesen kedvezőbb árú – ideiglenes bejelentéssel. Az ideiglenes bejelentésből egy éven belül kell megindítani a tényleges szabadalmi bejelentést, így marad időnk találmányunk értékesítési lehetőségeinek felmérésére.

A PCT nemzeti szabadalmi szakaszainak megnyitásakor országonként (EU/EP itt egy országként tekinthető) szabadalom vonatkozásában nettó 1-2 millió forintos összeggel lehet kalkulálni. A díj a bejelentéskor esedékes. Az eljárások során további díjak várhatók, például vizsgálati kérelemkor, hivatali felhívások megválaszolásakor, megadáskor, fenntartáskor.

Részletesebb információért javasoljuk a Találd fel magad! könyv tanulmányozását.

nemzetközi szabadalom

gototop home