Növényfajta-oltalom

Növényfajták oltalmánál az újdonság mellett a megkülönböztethetőség, egyneműség és az állandóság a követelmény. A növényfajta-oltalom – a megadástól (!) számítva – szőlők és fák esetében harminc évig, egyéb növényfajták esetében huszonöt évig tarthat. Az oltalmi idő a bejelentési nappal kezdődik. Az oltalmi idő alatt a nemesítőnek fenn kell tartania a fajt.

Új a növényfajta, ha a nemesítő vagy bárki más az ő hozzájárulásával hasznosítás céljából a növényfajta szaporítóanyagát vagy terményét nem adta el vagy azzal más módon nem rendelkezett

  • belföldön az elsőbbségi napot megelőző egy évnél korábban,
  • külföldön szőlő és fa esetében az elsőbbségi napot megelőző hat évnél, más növény esetében négy évnél korábban.

Megkülönböztethető a növényfajta, ha jellemzőiben határozottan eltér bármely más, az elsőbbség napján közismert fajtától. Közismert a növényfajta, ha például már oltalomra vagy állami elismerésre bejelentették.

Egynemű a növényfajta, ha egyedei a megkülönböztethetőség vizsgálatánál alapul vett, illetve a fajtaleírásnál alkalmazott jellemzőikben azonosak. A hibridek is védhetők.

Állandó a növényfajta, ha egyedeinek az egyneműség vizsgálatánál figyelembe vett jellemzői a szaporítás után változatlanok maradnak.

A növényfajtát azonosításra, megkülönböztetésre alkalmas fajtanévvel kell megjelölni. Ugyancsak meg kell adjuk a botanikai fajnevet és a faj latin nevét.

Mielőbb kérjük meg az ún. “DUS” (megkülönböztethetőség, egyneműség és állandóság) vizsgálatot akkreditált vizsgáló szervtől. Magyarországon ez a szerv az OMMI (Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24) Fajtakísérleti Főosztálya, amely az UPOV előírásai alapján végzi a vizsgálatot. Itt egyúttal az állami minősítést, állami elismerést is kérelmezhetjük, amelynek a DUS vizsgálat szintén feltétele. A vizsgálat díjköteles.

Adatszolgáltatás szabadalmi ügyvivő felé

A szabadalmi ügyvivőnek meg kell adjuk

  • a bejelentőívet és technikai kérdőívet, illetve az ehhez tartozó betétlapot, adott esetben pedig az állami elismerés bejelentő ívét;
  • a fajtanevet;
  • a rendelkezésünkre álló adatok alapján készített fajtaleírást, amelyben szerepelnek a fajtához legközelebbi hasonló növényfajtától való megkülönböztetés alaktani és egyéb mérhető tulajdonságai is, továbbá a növényfajta származásának bemutatása. Hibrid esetén a szülőpárokat kell bemutatni;
  • morfológiai, fenológiai leírást;
  • 4 pld. fénykép a növényfajtáról.

Olyan fényképet is célszerű csatolni, amelyen a hozzá legközelebbi növénnyel együtt szerepel a növényfajta különböző fejlődési stádiumokban. A fajtanevet felirattal célszerű jelölni az összehasonlító fotón. Külön lapon érdemes a fényképeket pár sorban ismertetni.

gototop home