Önkéntes műnyilvántartás

Mit jelent az önkéntes műnyilvántartás?

A hatósági  műnyilvántartás Magyarországon viszonylag új jogintézmény. Az USA-ban csak nyilvántartott szerzői jogi művek kapcsán lehetséges bitorlási pert indítani. Magyarországon a műnyilvántartás önkéntes, a szerzői jog a mű keletkezésétől fogva védi az alkotást. Egy esetleges utánzás, plágium esetén azonban nehézségekbe ütközhetünk a bizonyítás kapcsán. Ebben jelent nagy segítséget az önkéntes műnyilvántartás.

A műnyilvántartás egyfajta letét, amelynél a letétbe helyezést egy erre feljogosított hatóság, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala igazolja, a letét őrzője pedig mi magunk vagyunk, ezért a nyilvántartás után sem kell félnünk attól, hogy a mű vagy szoftver illetéktelen kezekbe kerül.  A műnyilvántartás talán a legjobb ár-érték arányú jogi szolgáltatás, ezért ajánlott élni vele. És nem csak szerzői jogi művek esetén. Magát a művet senki sem olvassa el, senki sem tanulmányozza, ezért maga a nyilvántartás önmagában nem eredeztet szerzői jogot. A szerzői jog csak akkor illeti meg a művet, ha az megfelel – az egyébként nem vizsgált – törvényi feltételeknek (ezt majd adott esetben a bíróság dönti el).  A törvény szerint a szerzői jog halálunk után még 70 évig biztosítja jogainkat, ezért ennek szabatos igazolása akár unokáink érdekét is szolgálhatja.

Kiknek ajánljuk a műnyilvántartást?

A nyilvántartási hatósági okirat önmagában is ijesztő lehet a potenciális, és a szerzői jogban kevésbé jártas ellenlábasaink számára. Mivel magát a művet nem vizsgálják, a letétet jelentő lezárt borítékba szinte bármi bekerülhet, amelynek kapcsán hasznunkra lehet egy adott nap hatósági igazolása. Különösen hasznos lehet ez például feltalálóknak, akik ötletük elsőségét szeretnék valamilyen módon igazolni. Ennek természetesen nincs köze a szabadalmi bejelentés hivatalos elsőbbségéhez; ez utóbbinak intézésével szabadalmi ügyvivőt kell megbízni (irodánk egyik fő jogterülete épp ez). Egy-két hónapig azonban eltarthat a szakszerű szabadalmi bejelentés elkészítése, erre az átmeneti időszakra jelenthet védelmet az önkéntes műnyilvántartás.

Ugyancsak hasznos a nyilvántartás a szerzői jog olyan határterületén, mint a formatervezés. Létezik ugyan is egy három éves nem-regisztrált európai formatervezési oltalom, ahol szinte az egyetlen hatósági bizonyítási eszközünk lehet ez a nyilvántartásba vétel. Ilyenkor célszerű lehet a művet angol nyelven is nyilvántartásba vetetni.

 A műnyilvántartás előnyei

A műnyilvántartás

– önkéntes,

– önmagában nem eredeztet jogot,

– kiváló bizonyítási eszköz,

– a szellemi tulajdonvédelem számos területén használható,

– maga a mű nem kerül illetéktelen kézbe,

– nagyon jó ár-érték arányú jogi eszköz.

 Ügyintézési tudnivalók

Az önkéntes műnyilvántartást jogi képviselettel és teljes titoktartással intézzük. Cím: Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft, 1054 Budapest, Csepreghy u. 2. Kérjük, hogy előzetesen telefonon jelentkezzék be az 1 458-3353 telefonszámon.

Ügyintézési díj általában: 45.000 Ft + áfa, a hatósági díj: 5.000 Ft.

Elsősorban személyes ügyintézést javaslunk, de adott esetben más módon is állunk rendelkezésre (pl. jelszóval biztosított dokumentum CD-re írása vagy nyomtatása); erről telefonon egyeztethet. Személyes ügyintézésnél készpénzben kell fizetni. Számlázásnál magánszemély is megjelölhet költségviselő céget. Tekintve, hogy a szerzői jog csak speciális esetekben ruházható át, cég számára közvetlenül csak akkor végzünk nyilvántartást, ha a mű szoftver, adatbázis, reklám, formatervezési mű, tanulmány, illetve a szerző munkaköri kötelessége volt a mű megalkotása.

 Amit magával kell hoznia:

1/ Társzerző esetén a társát, vagy meghatalmazását és adatait,

2/ Személyi igazolványát,

3/ A művet – célszerűen A/4 papírhordozón – egy példányban (amennyiben a mű meghaladja a 70 lapot, úgy rövid papír-összefoglalót és a teljes művet tartalmazó két darab CD/DVD lemezt kérünk), kérjük egyúttal a műfaj (pl. irodalmi mű, tudományos mű, szoftver, formatervezési alkotás, tanulmány stb.).

4/ Céges megbízás esetén cégszerű meghatalmazás és aláírási címpéldány-másolat is szükséges.

A meghatalmazás űrlap itt tölthető le.

Megbízás után általában két napon belül már át is tudjuk adni a művet tartalmazó, hatóságilag lehegesztett és lepecsételt borítékot, valamint a műnyilvántartást tanúsító okiratot.  A dokumentumot kérésre futárral is meg tudjuk küldeni.

Alkotásával kapcsolatos szerzői jogi vagy más szellemi tulajdonvédelmi szerződését is elkészítjük, illetve levédjük alkotása nevét, találmányát, akár az egész világon.

gototop home