Pályázati támogatások

Navigáció: | Iparjogvédelmi pályázat 2015 | Iparjogvédelmi pályázat 2015 (közép-magyarországi régió) | Magvető befektetés | VEKOP-2.1.7-15 | GINOP-2.1.7-15 | GINOP-1.3.1-15 | Pályázati naptár 2015

Iparjogvédelmi pályázat 2015

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében

Pályázati kód GINOP-2.1.3-15
Pályázat megnevezése Iparjog
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Keret összege 1 milliárd Ft
Beadás kezdete A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Pályázat megjelenése 2015. 08. 25.
Beadási határidő 2018. 09. 25.
Támogatás célja A felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.
Kedvezményezettek köre mikro-, kis- és középvállalkozások, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok
Támogatási feltételek A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet
 • hazai és/vagy külföldi iparjogvédelmi oltalmat szereznek meg és/vagy tartanak fenn, illetve
 • szellemi vagyonértékelést és/vagy szellemi vagyon audit-jelentést készíttetnek.
Területi korlátozások Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
Támogatás mértéke A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át.
Támogatás minimum összege 1 millió Ft
Támogatás maximum összege 6 millió Ft
Elszámolható költségek
 • Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások költségei
 • Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek
 • Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek

Megjegyzendő, hogy a felhívás a támogatható tevékenységek között az iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében a szabadalmat, növényfajta-oltalmat, használati vagy formatervezési mintaoltalmat nevesíti, a védjegyet nem.

Letölthető dokumentumok Felhívás
Általános útmutató
Támogatói okirat minta
Irodánk kész együttműködni a pályázókkal, és az igényekhez igazodó árajánlatot ad.
Személyre szabott ajánlatért írjon nekünk az info@szabadalmi.hu címre!
Kisvállalkozások számára pályázatíró a 2015-ös iparjogvédelmi pályázathoz az alábbi linken érhető el.

Navigáció: | Iparjogvédelmi pályázat 2015 | Iparjogvédelmi pályázat 2015 (közép-magyarországi régió) | Magvető befektetés | VEKOP-2.1.7-15 | GINOP-2.1.7-15 | GINOP-1.3.1-15 | Pályázati naptár 2015

Iparjogvédelmi pályázat 2015 (közép-magyarországi régió)

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015

Pályázati kód IPARJOG_15
Pályázat megnevezése Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2015
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Keretösszege 300 millió Ft
Beadás kezdete 2015.10.15.
Pályázat megjelenése 2015. szeptember
Beadási határidő 2016. 12. 31.
Támogatás célja A szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés tevékenységek támogatása.
Kedvezményezettek köre természetes személyek, egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, költségvetési szervek, non-profit szervezetek
Támogatási feltételek Az együttműködés keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vállalja, hogy:

 • a benyújtott pályázatokat szakaszos értékeléssel, negyedévente várható döntéssel elbírálja;
 • a pályázati kiírás feltételeinek megfelelő projekteket 0,6-7,1 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A pályázatot benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a magyar szellemi alkotások hasznosulásának sikeressége, mint cél eléréséhez.
Területi korlátozások Csak a közép-magyarországi székhellyel rendelkezők pályázhatnak (kivétel a magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek).
Támogatás mértéke A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 100%-át.
Támogatás minimum összege 600 ezer Ft
Támogatás maximum összege 7,1 millió Ft
Elszámolható költségek
 • jogi, iparjogvédelmi tanácsadás költsége
 • szabadalmi ügyvivői szolgáltatás díja
 • hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, pl.: bejelentési és kutatási díj, fenntartási díj, stb.
 • fordítási díj (külföldi iparjogvédelem esetén)
 • európai szabadalom hatályosításával kapcsolatos költségek
 • szellemi vagyon értékelésével kapcsolatos költségek

Megjegyzendő, hogy a felhívás a támogatható tevékenységek között az iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek esetében a szabadalmat, növényfajta-oltalmat, használati vagy formatervezési mintaoltalmat nevesíti, a védjegyet nem.

Letölthető dokumentumok Felhívás
Általános útmutató
Támogatói okirat minta
Irodánk kész együttműködni a pályázókkal, és az igényekhez igazodó árajánlatot ad.
Személyre szabott ajánlatért írjon nekünk az info@szabadalmi.hu címre!

Navigáció: | Iparjogvédelmi pályázat 2015 | Iparjogvédelmi pályázat 2015 (közép-magyarországi régió) | Magvető befektetés | VEKOP-2.1.7-15 | GINOP-2.1.7-15 | GINOP-1.3.1-15 | Pályázati naptár 2015

Magvető Befektetés

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon Kockázati Tőke (GINOP-8.1.3/A-16)

A Magvető Befektetés keretében olyan mikro-, kis- és középvállalkozások támogatására kerül sor, ahol már megvalósult a termékfejlesztés jelentős része és elkezdődött a piaci validálás vagy akár már le is zajlottak a piaci tesztek és a továbblépéshez tőkére lenne szükség, melynek felhasználását üzleti tervvel alá lehet támasztani.

További részletek és jelentkezés

Navigáció: | Iparjogvédelmi pályázat 2015 | Iparjogvédelmi pályázat 2015 (közép-magyarországi régió) | Magvető befektetés | VEKOP-2.1.7-15 | GINOP-2.1.7-15 | GINOP-1.3.1-15 | Pályázati naptár 2015

VEKOP-2.1.7-15 (felfüggesztve)

Pályázati kód VEKOP-2.1.7-15
Pályázat megnevezése Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend, szakaszos elbírálás
Keretösszege 6 milliárd Ft
Beadás kezdete A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Pályázat megjelenése 2016. 05. 13.
Beadási határidő 2018. 06. 13.
Támogatás célja A felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. A felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára.
Kedvezményezettek köre Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.
Támogatási feltételek A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a projektek új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik a vállalati szférában.
Területi korlátozások A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett közép-magyarországi régió területén (Budapesten vagy Pest megyében) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
Támogatás mértéke Alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés esetében max. 80% (részletek a felhívás 26-27. oldalán)
Támogatás minimum összege 10 millió Ft
Támogatás maximum összege 80 millió Ft
Elszámolható költségek
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
  • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
   • Hazai oltalomszerzés költségei
    (max. 650.000 Ft / eljárás + hivatali díjak)
   • Külföldi oltalomszerzés költségei
    (max. 880.000 Ft / eljárás + 2 Ft / karakter fordítási díj + hivatali díjak)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
 • Beruházási költségek
 • Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek
 • Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek
 • Általános (rezsi) költségek
 • Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre irányuló beruházási költségek
Letölthető dokumentumok Felhívás
Általános útmutató
Irodánk kész együttműködni a pályázókkal, és az igényekhez igazodó árajánlatot ad.
Személyre szabott ajánlatért írjon nekünk az info@szabadalmi.hu címre!
Kisvállalkozások számára pályázatíró az alábbi linken érhető el.

Navigáció: | Iparjogvédelmi pályázat 2015 | Iparjogvédelmi pályázat 2015 (közép-magyarországi régió) | Magvető befektetés | VEKOP-2.1.7-15 | GINOP-2.1.7-15 | GINOP-1.3.1-15 | Pályázati naptár 2015

GINOP-2.1.7-15 (felfüggesztve)

Pályázati kód GINOP-2.1.7-15
Pályázat megnevezése Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend, szakaszos elbírálás
Keret összege 20 milliárd Ft
Beadás kezdete A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Pályázat megjelenése 2015. 12. 15.
Beadási határidő 2017. 12. 14.
Támogatás célja A pályázat célja a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése.
Kedvezményezettek köre Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.
Támogatási feltételek A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
 • a projektek új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik a vállalati szférában.
Területi korlátozások Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
Támogatás mértéke A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át (részletek a felhívás 26-27. oldalán)
Támogatás minimum összege 10 millió Ft
Támogatás maximum összege 130 millió Ft
Elszámolható költségek
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
  • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
   • Hazai oltalomszerzés költségei
    (max. 650.000 Ft / eljárás + hivatali díjak)
   • Külföldi oltalomszerzés költségei
    (max. 880.000 Ft / eljárás + 2 Ft / karakter fordítási díj + hivatali díjak)
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
 • Beruházási költségek
 • Projekt előkészítéshez kapcsolódó költségek
 • Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek
 • Általános (rezsi) költségek
 • Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre irányuló beruházási költségek
Letölthető dokumentumok Felhívás
Általános útmutató
Irodánk kész együttműködni a pályázókkal, és az igényekhez igazodó árajánlatot ad.
Személyre szabott ajánlatért írjon nekünk az info@szabadalmi.hu címre!
Kisvállalkozások számára pályázatíró az alábbi linken érhető el.

Navigáció: | Iparjogvédelmi pályázat 2015 | Iparjogvédelmi pályázat 2015 (közép-magyarországi régió) | Magvető befektetés | VEKOP-2.1.7-15 | GINOP-2.1.7-15 | GINOP-1.3.1-15 | Pályázati naptár 2015

GINOP-1.3.1-15 (felfüggesztve)

Pályázat megnevezése Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
Támogatás formája Vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Keret összege 5 milliárd Ft
Beadás kezdete A pályázat megjelenését követő 30. naptól
Pályázat megjelenése 2015. 06. 22.
Beadási határidő 2017. 06. 22.
Támogatás célja A Felhívás a magasan feldolgozott terméket előállító iparágakban tevékenykedő, az egyedi, magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtó, illetve az olyan vállalkozásokat célozza meg, amelyek valamely korszerű technológia átadására irányuló projekteket valósítanak meg. A Felhívás által a vidéki mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása is megvalósulhat, amely a vidék megtartó erejének növelését és ezáltal gazdaságfejlesztést eredményezhet.
Kedvezményezettek köre Vállalkozások (és vállalkozók), amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
Támogatási feltételek A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása, a vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, mint cél eléréséhez,
 • legalább a projekt elszámolható költségeinek 50%-át önrész biztosításával finanszírozzák.
Támogatás mértéke A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 50%-át.
Támogatás minimum összege 1,5 millió Ft
Támogatás maximum összege 20 millió Ft
Elszámolható költségek Elszámolható többek között az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége*, úgy mint:

 • a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei, pl. újdonságkutatás, védjegykutatás, szabadalomtisztasági kutatás, oltalomképességi vélemény.

*Önállóan nem támogatható, KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként (az összes elszámolható költség legfeljebb 5%-át teheti ki és maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap összeg számolható el rá

A projekt területi korlátozása
 • A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
 • Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 • A projekt keretében – kötelező vállalásként – kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.

Navigáció: | Iparjogvédelmi pályázat 2015 | Iparjogvédelmi pályázat 2015 (közép-magyarországi régió) | Magvető befektetés | VEKOP-2.1.7-15 | GINOP-2.1.7-15 | GINOP-1.3.1-15 | Pályázati naptár 2015

Pályázati naptár 2015

Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keret összege (Mrd Ft) Meghirdetés módja Meghirdetés tervezett ideje
GINOP-3.2.1 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program KKV-knak 2,00 kiemelt február
GINOP-2.6.3 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis 34,58 kiemelt március
GINOP-5.1.1 Út a munkaerőpiacra 102,00 kiemelt március
GINOP-6.1.2 A digitális szakadék csökkentése 8,95 kiemelt március
GINOP-6.2.1 Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) 1,1 (VEKOP:0,30) kiemelt március
GINOP-1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 80,00 egyszerűsített április
GINOP-1.2.2 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónában 5,00 egyszerűsített április
GINOP-1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 5,00 egyszerűsített április
GINOP-5.1.2 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése- támogató szolgáltatások 1,00 kiemelt április
GINOP-5.3.3 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 5,50 standard április
GINOP-6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 4,00 kiemelt április
GINOP-1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 8,35 kiemelt május
GINOP-8.4.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL 44,00 pénzügyi közvetítők kiválasztása május
GINOP-8.1.1 Vállaltok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL 10,00 pénzügyi közvetítők kiválasztása május
GINOP-1.2.4 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása 6,00 standard június
GINOP-1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 4,00 standard június
GINOP-3.1.1 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása 2,84 (VEKOP:0,84) kiemelt június
GINOP-3.3.1 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése 2,00 kiemelt június
GINOP-4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések 6,00 standard június
GINOP-4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 6,00 standard június
GINOP-4.1.3 Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 6,00 standard június
GINOP-5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 6,00 standard június
GINOP-1.1.2 Vállalkozói mentorálás a mikro- és kisvállalkozások részére 1,30 (VEKOP:0,10) standard július
GINOP-1.3.2 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása 2,00 standard július
GINOP-1.3.3 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 8,00 standard július
GINOP-2.1.3 Iparjog 1,00 egyszerűsített július
GINOP-2.2.1 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – integrált projektek 25,00 standard július
GINOP-2.2.2 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – társadalmi kihívások 15,00 standard július
GINOP-2.3.2 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 10,00 standard július
GINOP-2.3.3 K+F infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 2500,00 standard július
GINOP-3.1.2 IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében 1,15 standard július
GINOP-3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében 4,00 egyszerűsített július
GINOP-3.2.3 Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében 2,00 standard július
GINOP-3.2.4 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 1,00 standard július
GINOP-3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében 68,00 standard július
GINOP-6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 30,00 kiemelt július
GINOP-7.1.1 Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása 10,00 kiemelt július
GINOP-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében 20,00 egyszerűsített augusztus
GINOP-2.1.6 Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 13,30 standard augusztus
GINOP-3.4.2 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 2,86 (VEKOP:0,86) kiemelt augusztus
GINOP-3.4.3 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése 4,29 (VEKOP:1,29) kiemelt augusztus
GINOP-7.2.1 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 3,00 kiemelt augusztus
GINOP-7.3.1 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 4,00 standard augusztus
GINOP-7.4.1 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 4,50 standard augusztus
GINOP-1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 2,00 standard szeptember
GINOP-3.1.3 IKT star-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 1,00 standard szeptember
GINOP-3.1.4 Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 1,70 standard szeptember
GINOP-5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 10,00 egyszerűsített szeptember
GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október
GINOP-2.1.5 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) 6,00 egyszerűsített október
GINOP-2.3.4 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ- kutatási infrastruktúra fejlesztése 21,00 standard október
GINOP-3.2.5 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében 2,00 egyszerűsített november
GINOP-2.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása 25,00 standard december
GINOP-2.1.2 Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása 25,00 standard december
GINOP-2.1.4 Innovációs voucher 3,00 egyszerűsített december
GINOP-2.3.1 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 3,50 egyszerűsített december
GINOP-5.2.3 Fiatalok vállalkozóvá válása- vállalkozás indítási költségeinek támogatása 2,90 egyszerűsített december
GINOP-5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál 3,00 egyszerűsített december

A részletes pályázati útmutatókért keresse fel az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség oldalát. Irodánk kész együttműködni a pályázókkal, és az igényekhez igazodó árajánlatot ad.

A régebbi pályázatok megtekintéséhez kattintson ide: Pályázati lehetőségek archívuma